Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, ως Επικεφαλής Εταίρος του διασυνοριακού Έργου: “AUTHENTIC-OLIVE-NET – ”Certification of Authenticity and Development of a Promotion Network olive products in the across border GREECE – ITALY area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A Greece-Italy 2014-20», διοργανώνει Εκδήλωση στην Πρέβεζα με τίτλο: “Ελαιοτουρισμός μια υποσχόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού στην Πρέβεζα”, και με κύριο σκοπό την ανάδειξη της καλλιέργειας της  ελιάς ως ενός πολύτιμου φυσικού αλλά και ανθρωπογενούς τουριστικού πόρου στην προσπάθεια προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ανάπτυξη ελαιοτουριστικών διαδρομών στην Π.Ε. Πρέβεζας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 18/12/2021 και ώρα 18:00 – 21:00, στο Ξενοδοχείο “Margarona Royal Hotel ”, στην Πρέβεζα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε μορφή Συμποσίου, με την παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού κ. Σοφίας Ζαχαράκη, αλλά και εκπροσώπων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών Ενώσεων εκπροσώπησης των Τουριστικών Επιχειρήσεων, και λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων, και θα περιλαμβάνει 3 κύκλους συζητήσεων επί συναφών θεμάτων, Εκδήλωση ελαιογνωσίας,  Γαστρονομική επίδειξη τοπικών εδεσμάτων και συνταγών με βάση τα τοπικά ελαιόλαδα, και Μουσική Εκδήλωση στο τέλος.

Κύριος σκοπός του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET  είναι η ανάπτυξη και προσφορά στους παραγωγούς/τυποποιητές/διακινητές ελαιολάδου της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ καινοτόμων και ολοκληρωμένων μεθόδων, εργαλείων, και υπηρεσιών πιστοποίησης και ανάδειξης  της αυθεντικότητας του ελαιολάδου.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας πιστεύει ότι η ανάδειξη των εξαιρετικά παρθένων τοπικών ελαιολάδων της Πρέβεζας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά, μέσω της τοπικής γαστρονομίας, στην συνολική αναβάθμιση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.

Για αυτό τον λόγο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς  του τουριστικού κλάδου να συμμετάσχουν στην παραπάνω εκδήλωση.