Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET που διοργάνωσε το Assoproli Bari και το Επιμελητήριο της Foggia, στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2021, συμμετείχαν 90 άτομα τα οποία παρακολούθησαν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

• Εργαλεία διεθνοποίησης και χρήση κοινωνικών δικτύων στη διαδικασία απόκτησης πελατών και ανάπτυξης των πωλήσεων.

• Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής για την ενίσχυση των χαρακτηριστικών των τοπικών προϊόντων.

• Σε βάθος ανάλυση οργανοληπτικών μεθόδων και συσχέτιση τους με χημικοφυσικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου.

Στις δύο τελευταίες εκπαιδευτικές ενότητες χρησιμοποιήθηκε κιτ γευσιγνωσίας αποτελούμενο από 4 δείγματα λαδιού, για καθοδηγούμενη γευσιγνωσία από το πάνελ του Assoproli Bari