Επιμελητήριο Πρέβεζας

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια (Foggia)

Ασοπρόλι Μπάρι (Assoproli Bari)