* Πρόκειται για πιλοτικό έργο και όλοι οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι πρόκειται για αξιολόγηση ποιότητας, με στόχο την ταυτοποίηση, την αξιολόγηση και την προώθηση εξαιρετικών παρθένων ελαίων της περιοχής Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ «AUTHENTIC OLIVE NET» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

To Επιμελητήριο Πρέβεζας ως ο επικεφαλής εταίρος του Έργου «Πιστοποίηση της αυθεντικότητας και ανάπτυξη δικτύου προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας -Ιταλίας», βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να προσκαλέσει όλους τους ενδιαφερόμενους ελαιοπαραγωγούς, που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογής της διαδικασίας απονομής της σφραγίδας ποιότητας «Authentic Olive Net». Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί με ασφάλεια ηλεκτρονικά, επιλέγοντας στην ελληνική έκδοση του ιστότοπου https://interreg-authentic-olive-net.eu/el/ το πλαίσιο «AON ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΑΙΤΗΣΗ» στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας και συμπληρώνoτας τα απαιτούμενα πεδία της σχετικής φόρμας υποβολής έως και την 26-04-2021, ώρα 14:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το Έργο «Authentic-Olive-Net» εισάγει έναν καινοτόμο και αποτελεσματικό τρόπο προκειμένου να ταυτοποιήσει, να αξιολογήσει και να προωθήσει τα υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά των επιλεγμένων ποικιλιών ελιών, πχ. Λιανολιά, Κορωνέικη, Coratina, FS17 και Peranzana, οι οποίες παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή Interreg VA Ελλάδας- Ιταλίας και οι οποίες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) ή προϊόντα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.

Εταίροι του Έργου είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Ένωση Ελαιοπαραγωγών ASSOPROLI Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια, ενώ η περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου περιλαμβάνει την Περιφέρεια Απουλίας (Επαρχίες Φότζια, Μπάρι, Μπρίντιζι, Λέτσε, Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι, Τάραντας), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) και την Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ AUTHENTIC OLIVE NET

Οι Εταίροι του Έργου έχουν αναπτύξει το εμπορικό σήμα με τίτλο «Authentic Olive Net Seal». Αυτό το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα είναι μια ιδιωτική ετικέτα και θα απονεμηθεί μόνο σε Έλληνες και Ιταλούς παραγωγούς Εξαιρετικών Παρθένων Ελαιολάδων στη διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ. Φορέας Απονομής της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» στην Ελλάδα θα είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας. Ο Φορέας Ποιοτικού Ελέγχου θα είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος θα διαχειρίζεται όλους τους ποιοτικούς ελέγχους των υποψηφίων ελαιοπαραγωγών. Αντιστοίχως, Φορέας Απονομής της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» στην Ιταλία θα είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια.

Ο σκοπός του «Authentic Olive Net Seal» είναι να εδραιώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα που παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ και να προστατεύσει τα συμφέροντα των ελαιοπαραγωγών από προϊόντα-απομιμήσεις και από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελαιοπαραγωγών.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, ως Επικεφαλής Εταίρος του Προγράμματος, σχεδίασε και ανέπτυξε τη φόρμα αίτησης συμμετοχής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ελαιοπαραγωγοί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική διαδικασία απονομής της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal». Όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις θα εξεταστούν και όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας απονομής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η σφραγίδα αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» βασίζεται σε τρεις πυλώνες, δηλαδή στην «Προέλευση», στη «Μέθοδο Παραγωγής» και στην «Ποιότητα», που από κοινού καθιερώνουν ένα σύστημα κοινών αρχών αξιολόγησης και μια προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση.

Η σφραγίδα αυθεντικότητας “Authentic Olive Net Seal” θα απονεμηθεί πιλοτικά μόνο μετά από έλεγχο συμμόρφωσης με όλα τα καθορισμένα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων προδιαγραφών, απαιτήσεων και διαδικασιών, που θα οδηγήσουν σε θετική αξιολόγηση του αιτούντος ελαιοπαραγωγού.

Η απονομή της σφραγίδας αυθεντικότητας «Authentic Olive Net Seal» αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των ελαιοπαραγωγών στο Καλάθι Αυθεντικών Ελαιοκομικών Προϊόντων, το οποίο είναι ένας επίσημος κατάλογος όλων των ελαιολάδων, στα οποία θα απονεμηθεί το εμπορικό σήμα με τίτλο «Authentic Olive Net Seal».