Κύριος στόχος του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα της Ελιάς μεταξύ Επιμελητηρίων, Ενώσεων ΜΜΕ, Ερευνητικών Ινστιτούτων & Περιφερειακών Αρχών, με σκοπό την ανάπτυξη και προσφορά στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου καινοτόμες & ολοκληρωμένες μεθόδους, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας.

Η πλατφόρμα δικτύωσης του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET προωθεί το διάλογο και τη συνεργασία. Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να δημοσιεύσετε στοιχεία επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, αίτημα, πρόθεση και είδος συνεργασίας που θέλετε, μπορείτε να ανταλλάξετε ιδέες και πληροφορίες με τα υπόλοιπα μέλη.

Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος μιας κοινότητας ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα και να αποκτήσετε πρόσβαση σε συμβουλές, εκπαιδευτικό υλικό και τελευταίες τάσεις.

Σας προσκαλούμε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα δικτύωσης του AUTHENTIC-OLIVE-NET μέσω της ιστοσελίδας του έργου: