Κύριος στόχος του έργου είναι η αποτελεσματική προώθηση τόσο της κορυφαίας ποιότητας όσο και των μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των τοπικών ελαιολάδων στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, δίνοντας έμφαση κυρίως στην υποστήριξη της εισόδου τους σε νέες αγορές και της ένταξης τους σε εμπορικά δίκτυα.

Επιπλέον, το έργο συμβάλλει στη δημιουργία ενός Καινοτόμου Δικτύου στον Τομέα των Ελαιοκομικών Προϊόντων μεταξύ Επιμελητηρίων, Ενώσεων ΜΜΕ, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Περιφερειακών Αρχών, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και παγκόσμιων μεθόδων πιστοποίησης γνησιότητας, δομων και υπηρεσιών και τη διάθεσή τους στις τοπικές ελαιοκομικές επιχειρήσης και παραγωγούς.