Το έργο «Authentic-Olive-Net» εισάγει μία καινοτόμο και αποτελεσματική μέθοδο για την πιστοποίηση της γνησιότητας των εξαιρετικά παρθένων και παρθένων τοπικών ελαιόλαδων, τα οποία παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας και τα οποία έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) ή προϊόντα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη) σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της ΕΕ αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με τα συστήματα ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα.

Η διασυνοριακή περιοχή Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας χαρακτηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών αγροτικών επιχειρήσεων υψηλής ειδίκευσης και από κοινά μεταξύ των δύο χωρών παραδοσιακά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, στην Ιταλία υπάρχουν ήδη καινοτόμες ενώσεις αγροτικών επιχειρήσεων που αξιοποιούν τις σύγχρονες τεχνολογίες. Ο κλάδος των ελαιοκομικών αγροτικών προϊόντων συμβάλλει σημαντικά στις οικονομίες της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ωστόσο, η ιδία δήλωση των παραγωγών των ελαιοκομικών προϊόντων αποτελεί το μόνο κριτήριο πιστοποίησης. Επιπροσθέτως, οι διαδικασίες πιστοποίησης γνησιότητας είναι κατακερματισμένες και ανεπαρκείς. Το έργο «Authentic-Olive-Net» εισάγει μία καινοτόμο και αποτελεσματική μέθοδο αφενός για την πιστοποίηση της γνησιότητας των εξαιρετικά παρθένων και παρθένων τοπικών ελαιόλαδων, τα οποία παράγονται στη διασυνοριακή περιοχή Interreg VA Ελλάδας-Ιταλίας και τα οποία έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) ή προϊόντα Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη), και αφετέρου για την προώθηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε εγχώρις και διεθνείς αγορές.

Εταίροι του Έργου είναι το Επιμελητήριο Πρέβεζας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», η Ένωση Ελαιοπαραγωγών ASSOPROLI Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια, ενώ η περιοχή ενδιαφέροντος του Έργου περιλαμβάνει την Περιφέρεια Απουλίας (Επαρχίες Φότζια, Μπάρι, Μπρίντιζι, Λέτσε, Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι, Τάραντας), την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) και την Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα).