ΓΕΝΙΚΕΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το έργο με τίτλο “Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ”, και με ακρωνύμιο AUTHENTIC-OLIVE-NETείναι συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος  Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία  2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 875.000,00 ευρώ. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ως επικεφαλής του έργου θα καθοδηγεί τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, οι οποίοι είναι:…

Περισσότερα