Τα σεμινάρια κατάρτισης υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET και διήρκησαν από τις 27/07/2021 έως τις 30/07/2021. Οι 18 συμμετέχοντες παρακολούθησαν το σεμινάριο μέσω ειδικής πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης.

Το εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε από τους εταίρους του έργου: ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ASSOPROLI BARI και περιλάμβανε τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Σύντομη παρουσίαση του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET
  • Εννοιολογική προσέγγιση της Αυθεντικότητας Αγροτικών Προϊόντων και των μεθόδων πιστοποίησης της.
  • Υφιστάμενο πλαίσιο & διαδικασίες πιστοποίησης ελαιόλαδων σε Ελλάδα και Ιταλία
  • Το σύστημα πιστοποίησης της αυθεντικότητας ελαιόλαδου που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET
  • Παρουσίαση 1ου Πυλώνα – Προέλευση
  • Παρουσίαση 2ου Πυλώνα – Μέθοδοι Παραγωγής και Καλλιεργητικές Τεχνικές
  • Παρουσίαση 3ου Πυλώνα – Ποιότητα/Χημικές Αναλύσεις/Οργανοληπτικές Μέθοδοι
  • Οι Κοινές Αξίες και τα Κριτήρια που διασφαλίζουν την αυθεντικότητα των ελαιόλαδων
  • Σύντομη Εκπαίδευση στην οργανοληπτική ανάλυση ελαιόλαδου