Δελτίο τύπου σε μορφή PDF ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύριος στόχος του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον Τομέα της Ελιάς μεταξύ Επιμελητηρίων, Ενώσεων ΜΜΕ, Ερευνητικών Ινστιτούτων & Περιφερειακών Αρχών, με σκοπό την ανάπτυξη και προσφορά στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου καινοτόμες & ολοκληρωμένες μεθόδους, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες πιστοποίησης της αυθεντικότητας. Η…

Περισσότερα