Την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 οργανώθηκε διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης από το Επιμελητήριο Πρέβεζας, στο πλαίσιο του έργου: «AUTHENTIC-OLIVE-NET» Πιστοποίηση Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των προϊόντων ελιάς πέρα από τα σύνορα GREECE-ITALY περιοχής». .

Ο κύριος σκοπός του έργου AUTHENTIC-OLIVE-NET είναι η ανάπτυξη και η προμήθεια στους παραγωγούς/τυποποιητές/διανομείς ελαιολάδου της διασυνοριακής περιοχής ​GREECE-ITALY καινοτόμων και ολοκληρωμένων μεθόδων, εργαλείων και υπηρεσιών για την πιστοποίηση την αυθεντικότητα των τοπικών εξαιρετικά παρθένων ελαιόλαδων.

Εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, Περιφερειακών Αρχών, Ερευνητικών Φορέων και Ελαιοκαλλιεργητών συμμετείχαν στην εκδήλωση που πέτυχε πλήρως τον σκοπό της καθώς ανέδειξε τα πολλαπλά οφέλη που μπορεί να προκύψουν για την εθνική και τοπική οικονομία από τη μελλοντική αξιοποίηση της παραγωγής του έργου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Περιφερειακής Ανάπτυξης (E.R.D.F.) και από Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.