1. Ανάπτυξη & εφαρμογή εργαλείων γνησιότητας και ειδικών οργανοληπτικών αναλύσεων και μεθόδων
 2. Ανάπτυξη πρότυπων πιστοποίησης γνησιότητας και καλών γεωργικών – μεταποιητικών πρακτικών
 3. Δημιουργία κοινού καλαθιού αυθεντικών ελαιοκομικών προϊόντων
 4. Επιμορφωτικά σεμινάρια
 5. Πλατφόρμα ηλεκτρονικής προώθησης
 6. Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δικτύωσης
 7. Implementation & Assessment of authenticity certification procedures
 8. Δραστηριότητες επικοινωνίας
 9. Δραστηριότητες κεφαλαιοποίησης
 10. Εφαρμογή ανάλυσης γνησιότητας

Οι ομάδες-στόχοι του “Authentic-Olive-Net” περιλαμβάνουν:

 • α) όλους τους δυνητικούς ενδιαφερόμενους, δηλαδή τοπικές και εθνικές ενώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων,
 • β) τις ΜΜΕ, τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς, τις περιφερειακές αρχές,
 • γ) τους νέους ελαιοπαραγωγούς,
 • δ) τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνείς εμπορικές αλυσίδες εφοδιασμού Αγροδιατροφής και
 • ε) τους καταναλωτές ελαιόλαδου.